Lamentations 3:41

Croatian(i) 41 Dignimo svoje srce i ruke svoje k Bogu koji je na nebesima.