Lamentations 3:30

Croatian(i) 30 Neka pruži obraz onome koji ga bije, neka se zasiti porugom.