Joshua 21:33

Croatian(i) 33 Svega Geršonovih gradova po porodicama njihovim bijaše trinaest gradova s pašnjacima.