Joshua 21:15

Croatian(i) 15 Holon s pašnjacima, Debir s pašnjacima,