Joshua 19:40

Croatian(i) 40 Izađe sedmi ždrijeb za pleme sinova Danovih po porodicama njihovim.