Joshua 19:16

Croatian(i) 16 To je bila baština sinova Zebulunovih po porodicama njihovim: ti gradovi s njihovim selima.