Joshua 12:9

Croatian(i) 9 jerihonski kralj, jedan; kralj Aja kod Betela, jedan;