Joshua 10:9

Croatian(i) 9 I udari na njih Jošua iznenadno, pošto je svu noć išao od Gilgala.