Joshua 10:43

Croatian(i) 43 Naposljetku se Jošua i sav Izrael vratiše u tabor u Gilgalu.