John 21:1

Croatian(i) 1 Poslije toga očitova se Isus ponovno učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako: