John 1:1

Croatian(i) 1 U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog.