Joel 2:4

Croatian(i) 4 Nalik su na konje, jure poput konjanika.