Joel 1:10-12

Croatian(i) 10 Opustošeno polje, zemlja poharana. Poharano žito, vino propade, presahnu ulje. 11 Tugujte, težaci, kukajte, vinogradari, za pšenicom i za ječmom, jer propade žetva poljska. 12 Loza usahnu, uvenu smokva, mogranj, palma i jabuka: svako se drvo poljsko sasuši. Da, nestade radosti između sinova ljudskih.