Job 9:15

Croatian(i) 15 I da sam u pravu, odvratio ne bih, u suca svojega milost bih molio.