Job 40:8

Croatian(i) 8 Zar bi i moj sud pogaziti htio, okrivio me da sebe opravdaš?