Job 37:13

Croatian(i) 13 Šalje ih - ili da kazni narode, ili da ih milosrđem obdari.