Job 31:24

Croatian(i) 24 Zar sam u zlato pouzdanje stavio i rekao zlatu: 'Sigurnosti moja!'