Job 31:19

Croatian(i) 19 Zar sam beskućnika vidio bez odjeće ili siromaha kog bez pokrivača