Job 31:16

Croatian(i) 16 Ogluših li se na molbe siromaha ili rasplakah oči udovičine?