Jeremiah 39:7

Croatian(i) 7 Sidkiji iskopa oči, stavi ga u okove da ga odvede u Babilon.