Hosea 8:9

Croatian(i) 9 jer otiđoše k Asircu, divljem magarcu što sam živi! Efrajim obdaruje milosnike.