Hebrews 4:9

Croatian(i) 9 Dakle: preostaje neki subotni počinak narodu Božjemu!