Hebrews 12:21

Croatian(i) 21 I prizor bijaše tako strašan da Mojsije reče: "Strah me je i dršćem!" -