Haggai 2:8

Croatian(i) 8 'Moje je zlato, moje je srebro' - riječ je Jahve nad Vojskama.