Genesis 8:18

Croatian(i) 18 I Noa iziđe, a s njime sinovi njegovi, žena njegova i žene sinova njegovih.