Genesis 43:10

Croatian(i) 10 TÓa da nismo toliko oklijevali, mogli smo se već i dvaput vratiti."