Genesis 35:28

Croatian(i) 28 Kad je Izaku bilo sto i osamdeset godina, umrije.