Genesis 28:7

Croatian(i) 7 i da je Jakov poslušao svoga oca i svoju majku te otišao u Padan Aram,