Genesis 1:6

Croatian(i) 6 I reče Bog: "Neka bude svod posred voda da dijeli vode od voda!" I bi tako.