Genesis 13:13

Croatian(i) 13 A žitelji Sodome bijahu veoma opaki, sami grešnici protiv Jahve.