Genesis 11:10-26

Croatian(i) 10 Ovo su potomci Šemovi: Kad je Šemu bilo sto godina - dvije godine poslije Potopa - rodi mu se Arpakšad. 11 Po rođenju Arpakšadovu Šem je živio petsto godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. 12 Kad je Arpakšadu bilo trideset i pet godina, rodi mu se Šelah. 13 Po rođenju Šelahovu Arpakšad je živio četiri stotine i tri godine te mu se rodilo još sinova i kćeri. 14 Kad je Šelahu bilo trideset godina, rodi mu se Eber. 15 Po rođenju Eberovu Šelah je živio četiri stotine i tri godine te mu se rodilo još sinova i kćeri. 16 Kad su Eberu bile trideset i četiri godine, rodi mu se Peleg. 17 Po rođenju Pelegovu Eber je živio četiri stotine i trideset godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. 18 Kad je Pelegu bilo trideset godina, rodi mu se Reu. 19 Po rođenju Reuovu Peleg je živio dvjesta i devet godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. 20 Kad su Reuu bile trideset i dvije godine, rodi mu se Serug. 21 Po rođenju Serugovu Reu je živio dvjesta i sedam godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. 22 Kad je Serugu bilo trideset godina, rodi mu se Nahor. 23 Po rođenju Nahorovu Serug je živio dvjesta godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. 24 Kad je Nahoru bilo dvadeset i devet godina, rodi mu se Terah. 25 Po rođenju Terahovu Nahor je živio sto i devetnaest godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. 26 Kad je Terahu bilo sedamdeset godina, rode mu se: Abram, Nahor i Haran.