Genesis 10:6

Croatian(i) 6 Sinovi su Hamovi: Kuš i Misrajim, Put i Kanaan.