Galatians 6:11

Croatian(i) 11 Gledajte kolikim vam slovima pišem svojom rukom.