Galatians 3:29

Croatian(i) 29 Ako li ste Kristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo, baštinici po obećanju.