Ezra 2:50

Croatian(i) 50 Asnanini sinovi, Meunimovi sinovi, Nefusimovi sinovi,