Exodus 5:9

Croatian(i) 9 Navalite poslove na taj svijet: neka rade, da ne obraćaju pažnje klevetama!"