Exodus 39:28

Croatian(i) 28 a naprave i mitru od lana i kape od lana; platnene gaće načine od prepredenog lana.