Exodus 30:23-38

Croatian(i) 23 "Nabavi najboljih mirodija: pet stotina šekela smirne samotoka, pola te težine - dvjesta pedeset - mirisavog cimeta, dvjesta pedeset mirisave trstike, 24 pet stotina - prema hramskom šekelu - lovorike i jedan hin maslinova ulja. 25 Od toga napravi posvećeno ulje za pomazanje; da bude smjesa kao da ju je pravio pomastar. Neka to bude posvećeno ulje za pomazanje. 26 Time onda pomaži: Šator sastanka i Kovčeg Svjedočanstva; 27 stol i sav njegov pribor; svijećnjak i sav njegov pribor; žrtvenik kadioni; 28 žrtvenik za žrtve paljenice i sav njegov pribor; umivaonik i njegov stalak: 29 posveti ih, i oni će tako postati posvećeni; i što god ih se dotakne, posvećeno će postati. 30 Pomaži Arona i njegove sinove i posveti ih meni za svećenike. 31 Onda kaži Izraelcima ovako: 'Ovo je moje posvećeno ulje za pomazanje od koljena do koljena. 32 Ne smije se polijevati po tijelu običnoga čovjeka; ne smijete praviti drugoga ovakva sastava! To je posvećeno i neka vam bude sveto! 33 Tko god takvo napravi, ili tko ga stavi na kojeg svjetovnjaka, neka se odstrani od svog naroda!'" 34 Jahve još reče Mojsiju: "Nabavi mirodija: natafe, šeheleta i helebene. Od ovih mirodija i čistoga tamjana, 35 sve u jednakim dijelovima, napravi tamjan za kađenje, smjesu mirodija kakvu pravi pomastar, opranu, čistu, svetu. 36 Od toga nešto smrvi u prah i jedan dio stavi pred Svjedočanstvo, u Šator sastanka, gdje ću se ja s tobom sastajati. Držite ovu mirodiju presvetom! 37 A miomiris koji napraviš prema ovome sastavu za svoju upotrebu ne smijete praviti. To drži za svetinju Jahvi! 38 Tko sebi napravi što takvo da mu miriše, neka se iskorijeni iz svoga naroda."