Exodus 28:31

Croatian(i) 31 "Ogrtač za oplećak sav napravi od ljubičastog prediva.