Ephesians 1:6

Croatian(i) 6 na hvalu Slave svoje milosti. Njome nas zamilova u Ljubljenome