Ecclesiastes 8:7

Croatian(i) 7 jer on ne zna što će biti; a tko mu može kazati kad će što biti?