Ecclesiastes 5:2

Croatian(i) 2 San dolazi od mnogih briga, a lud govor od mnoštva riječi.