Ecclesiastes 1:15

Croatian(i) 15 Što je krivo, ne može se ispraviti; čega nema, izbrojiti se ne može.