Ecclesiastes 12:14

Croatian(i) 14 Jer sva će skrivena djela, bila dobra ili zla, Bog izvesti na sud.