Deuteronomy 34:10

Croatian(i) 10 Ne pojavi se više prorok u Izraelu ravan Mojsiju - njega je Jahve poznavao licem u lice! -