Daniel 5:4

Croatian(i) 4 Pili su vino i slavili svoje bogove od zlata i srebra, mjedi i željeza, drva i kamena.