Colossians 2:9

Croatian(i) 9 Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva; te ste i vi