Acts 4:35

Croatian(i) 35 i stavljali pred noge apostolima. A dijelilo se svakomu koliko je trebao.