Acts 17:30

Croatian(i) 30 "I ne obazirući se na vremena neznanja, nutka sada Bog ljude da se svi i posvuda obrate