Acts 16:29

Croatian(i) 29 Onaj nato zaiska svjetlo, uleti i dršćući baci se pred Pavla i Silu;